Psikoterapi, insanların duygu ve davranışları konusunda yaşadıkları sorunlar ve sıkıntılar için geliştirilen tekniklere verilen isimdir.

İÇİNDEKİLER:

Psikoterapi insanların sorunları ve sıkıntıları için teknikler gelişirirken genel olarak şu şekilde amaçlar belirlemiştir.

Çözüm üretmek, 

Ruh sağlığını iyileştirmek,

Ruh sağlığını korumak.

Psikoterapi seansları esnasında insanlara durumları hakkında ve birçok konuda bilgi verilir. Psikoterapi esnasında, verilen bilgiler genel olarak şu şekilde sıralanabilir. 

Düşünce yapısı,

Ruhsal durum,

Kişilik yapısı,

Duygusal yapı. 

İnsanlar psikoterapi seanslarında kişilik yapıları hakkında bilgilendirilir. Psikoterapi, insanlara hayatlarında kontrolü ele almalarına ve her zorluğa karşı nasıl mücadele verilmesi gerekirse o şekilde mücadele etmeyi öğretmelerine yardım olmakamcıyla teknikler geliştirir. 

İnsanlara yardımcı olmak amacıyla pek çok psikoterapi türü geliştirilmiştir. Her bir psikoterapi türü özgün bir yaklaşıma sahiptir. Psikoterapi türleri, farklı ve özgün yaklaşımları ile insanlara yardımcı olmak amacıyla teknikler geliştirilmesi ile oluşmuştur.

Psikoterapiden faydalanmak isteyen insanlar farklı psikoterapi türlerinden faydalanabilir.

İnsanlar için bir psikoterapi türü başka bir psikoterapi türünden daha yararlı olabilir. Psikoterapi türleri ve psikoterapi seansları farklı şekillerde bilinebilir.

Psikoterapinin en yaygın bazı bilinme şekilleri olan isimler genel olarak şu şekilde sıralanabilir.

Danışmanlık,

Psikososyal terapi, 

Psikolojik Terapi. 

Psikoterapi pek çok zaman yalnızca terapi şeklinde bilinir. Psikoterapi hakkında daha detaylı bilgiler için okumaya devam edin.

Psikoterapi neden yapılır?

Psikoterapi neden yapılır? Psikoterapi, insanların zihinsel durumlarını iyileştirmek, geliştirmek ve korumak amacıyla uygulanır. Psikoterapi, inanların zihin sağlığını korumak ve bozuklukları tedavi etmek ister.

Pek çok zihin sağlığı sorunu tedavisi için psikoterapi faydalı olabilir. Psikoterapi seansları yalnızca zihinsel hastalık teşhisi konan insanlar için değildir. Psikoterapi, gündelik hayatta karşılaşılan stres vs. gibi zihinsel durumlara yardımcı olmak konusunda yararlı olabilir.

Aynı zamanda günlük hayat stresi ile baş etmekte zorlanan kişiler için de yaralı bir uygulamadır.

Psiko terapi tedavisi, faydalı olan bazı zihinsel problemler ve zihinsel durumlar şu şekilde sıralanabilir.

Yeme bozuklukları,

Duygu durum bozuklukları,

Bağımlılıklar,

Alkolizm,

Travma,

Depresyon,

Panik atak,

Kişilik bozuklukları,

Boşanma,

İş stresi,

Ailesel sorunlar,

Psikotik bozukluklar,

Obsesif kompulsif bozukluklar (OKB).

Psikoterapi seansları ve tedavisi, bazı durumlarda ilaç tedavisi kadar etkili olabilir. Psikoterapi tedavisi ve seansları tek başına zihin sağlığı ve ruh sağlığı sorununu çözmek için yeterli olmayabilir. Zihinsel ve ruhsal problemlerin çözümünde psikoterapi tedavisine psikiyatrik ilaçlar eşlik edebilir.

Antidepresan ve psikoterapi seansları birlikte tedavi için kullanılabilir. Psikoterapi tedavisi ve psikiyatri ilaçları ruhsal ve zihinsel sorunların tedavisi için sık sık birlikte kullanılır. 

Psikoterapinin riskleri var mıdır? Nelerdir?

Psikoterapi tedavisi genel olarak çok riski olmayan bir tedavi şeklidir. Ama psikoterapi seansları bazen rahatsız edici olabilir. Psikoterapi seansı esnasında uzmanlar tedavi için insanları korkularıyla yüzleştirebilir. Psikoterapi tedavisi riski az tedavilerdir. Ama insanların korkularıyla yüzleşmeleri korkutucu olabilir.

Psiko terapi seansları esnasında korkuyla yüzleşmek endişelendirici ve korkutucu olabilir. Ama psikoterapi seansı esnasında uzmanın önerilerine ve söylediği tekniklere uymak rahatlatıcı olabilir.

Psikoterapi tedavisi seanslarda öğrendiklerinizi kullanarak korkularınızla yüzleşmenize ve korkularınızdan kurtulmanıza yardım edebilir. Psikoterapi seansları ve tedavisi sayesinde ruhsal ve zihinsel sorunlar çözülebilir. 

Psikoterapiye nasıl hazırlanılır?

Psikoterapi seansları için insanların farklı bir hazırlık yapmasına genel olarak gerek yoktur. Psikoterapi tedavisi almayı insanlar kendi isteyebilir. Veya bir uzman psikoterapi seansları önermiş olabilir. Psikoterapi tedavisine başvuran insanlar genel olarak arkadaşı, anne-baba, yakını ve bir doktor önerdiği için psikoterapi seanslarına gitmek ister.

Psikoterapi seansları almak için gereken uzmanlığı olan bir psikoterapist bulmak önemlidir. İnsanlar psikoterapist seçmeden önce dikkat etmelidir. Bir psikoterapist bir insanın ihtiyacını karşılamayabilir.

Başka bir psikoterapist bir insanın tam ihtiyacını karşılayan bir tedavi uygulayabilir. İnsanların psikoterapi tedavisi için genel olarak bazı adımları takip etmesi sağlıklı olur.

Psikoterapi tedavisi almak isteyenler için izlenmesi önerilen adımlar genel olarak şu şekilde sıralanabilir.

Psikoterapi seansları için fiyat araştırması yapın.

Psikoterapi nedir ve ne psikoterapiden ne beklenir araştırın. 

Psikoterapi tedavisine neden ihtiyaç duyduğunuzu düşünün. 

İhtiyacınıza uygun bir psikoterapist bulun.

Bulduğunuz psikoterapisti iyice araştırın. 

Psikoterapi seansları için fiyat araştırması yapın.

Psikoterapi seansları için fiyat araştırması yapmak önemlidir. İnsanların fiyatlar hakkında bilgi sahibi olması önemlidir. Her insan özel psikoterapi tedavisi e psikoterapi seansları için gereken fiyatları ödemeye hazır olmayabilir. Bu yüzden fiyatı pahalı bulan insanlar, psikoterapi tedavi ve seanslarından devlet kurumlarında faydalanıp faydalanamayacağını öğrenmelidir.

İnsanlar özel bir psikoterapi seansına ve tedavisine başvurmak isteyebilir. Özel psikoterapi tedavisi için fiyat araştırması yapılmalıdır. Özel bir seans ve tedavi almadan önce fiyatlar nedir öğrenmek faydalı olur.

Özel sağlık sigortası olan insanların psikoterapi tedavisi özel sağlık sigortası kapsamında karşılanabilir. Psikoterapi seansları için özel salık sigortasından faydalanıp faydalanamayacağını öğrenmek önemlidir. Özel sağlık sigortası, fiyatı nasıl ve ne kadar karşılar değişir. Özel sağlık sigortaları, psikoterapi seansları ve tedavisinin tamamını veya bir kısmını karşılayabilir.

Psikoterapi nedir ve psikoterapiden ne beklenir araştırın.

Psikoterapi nedir ve psikoterapiden ne beklenir araştırmak faydalı olur. Psikoterapi nedir öğrenmek insanlara ne beklenir ve ne beklenmez şeklinde sorduklarına cevap olabilir.

Psikoterapinin ne olduğunu öğrenen insanlar psikoterapi seanslarına ve psikoterapi tedavisine ihtiyaç duyup duymadığını anlayabilir. Psikoterapi tedavisi ve seansları isteyen insanlar ne istediklerini, psikoterapiden ne beklenebileceği ve ne beklenemeyeceğini bilmezse beklentileri karşılanmayabilir.

Bu durum faydalı olmaz. Psikoterapi tedavisi öneren uzmanlar da dinlenmelidir. Bazı insanlar zihinsel ve ruhsal bir sorun yaşadığında terapiste gitmek fikri iyi gözükmeyebilir. Ama insanlar ihtiyaçlarını görmeli ve kendilerine dürüst olmalıdır.

Psikoterapi tedavisine neden ihtiyaç duyduğunuzu düşünün.

Psikoterapi tedavisine neden ihtiyaç duyduğunu düşünmek insanlara çok yardım eder. Birçok psikoterapist, psikoterapi seansları isteyen insanlara bu soruyu sorar ve sormalıdır. Çünkü bir insan neden psikoterapi tedavisi istediğini bilmezse neden psikoterapi seanslarına ihtiyacı olduğunu anlamazsa tedavi faydalı olmayabilir.

Psikoterapi tedavisinin faydaları ve seanslardan ne beklenmelidir öğrenmek faydalı olur. İnsanlar psikoterapi tedavisine neden ihtiyaç duyduğunu düşünerek psikoterapi seanslarından daha fazla faydalanabilir.

Bir psikoterapist ile seanslara başlayan insanlar düşüncelerini psikoterapistleri ile paylaşırsa daha faydalı olabilir. 

İhtiyacınıza uygun bir psikoterapist bulun.

İhtiyacınıza uygun bir psikoterapist bulmak çok önemlidir. Terapist bulmak için farklı yollar vardır. İnsanlar kendi başına internetten araştırarak psikoterapist bulabilir.

Psiko terapi tedavisi isteyen insanlar psikoterapi seansları için uygun bir uzman bulabilmek için çevresini ve interneti araştırabilir. Psikoterapist araştırması yaparken güvenilir ve güvenilir olmayan kaynaklara dikkat edilmelidir.

İnternet günümüzde her alanda olduğu gibi zihin ve ruh sağlığı için psikoterapi seansları isteyen insanlar için de yardımcı olur.

İnsanlar internet üzerinden ihtiyaçlarına uygun bir psikoterapi tedavisi için uygun bir uzman psikoterapist bulabilir.

Bulduğunuz psikoterapisti iyice araştırın.

Bulduğunuz psikoterapisti iyice araştırmak önemlidir. Psikoterapist hakkında bilgi edinin. Psikoterapistiniz hakkında daha çok bilgi edinmek çok faydalı olur. Psikoterapi tedavisi için bir uzman seçmek en önemli adımlardan biridir. En önemli adım bile olabilir. Çünkü psikoterapi tedavisi boyunca insanlar seçtikleri psikoterapist ile psikoterapi seanslarına katılır.

Bir uzman psikoterapist bir insanın ihtiyacını karşılayabilir. Başka bir uzman psikoterapist bir insanın ihtiyacına uygun psikoterapi seansları veremeyebilir. İnsanlar psikoterapisti hakkında daha çok bilgiyi seçmeden önce edinmelidir.

İnsanlar ihtiyaçlarına uygun bir alanda eğitim almış ve kariyer yapmış uzman seçmelidir. Psikoterapisti kariyer ve eğitim geçmişi gibi konularda araştırmak önemlidir.

İnsanlar ihtiyaçlarına uygun bir psikoterapist bulduğunda psikoterapisti önceden denemiş insanlara ulaşmalıdır. Bir uzman psikoterapisti önceden deneyen insanlara ulaşmak bilgilendirici olur.

İnsanlar bir uzman psikoterapist seçtikten sonra psikoterapi tedavisi ve seansları başlar. Psikoterapi tedavisi başladıktan sonra seçtiği uzmandan memnun olmayan insanlar istedikleri zaman psikoterapist değiştirebilir.

Her uzman psikoterapist her insan için iyi gelmeyebilir. İnsanlar seçtikleri psikoterapistten memnun değilse başka bir psikoterapist seçebilir. Başka bir psikoterapist ile psikoterapi seanslarına devam etmek daha iyi gelebilir.

Psikoterapiden Ne Beklemeli ve Ne Beklenmemeli?

İnsanlar psikoterapiden ne beklemeli ve ne beklenmemeli dikkat etmelidir. Psikoterapi tedavisi faydaları nelerdir ve neye  iyi gelir öğrenmek insanlara yardımcı olur.

Psikoterapi tedavisi ve seansları bazı insanların beklentileri için uygun bir yöntem olmayabilir. Psikoterapi, insanların zihinsel durumlarını iyileştirmek, geliştirmek ve korumak amacıyla uygulanır.

Psikoterapi sihirli bir değnek gibi her sorunu anında çözmez. Psikoterapi yardımcı olur ama tedavi için her alanda olduğu gibi zaman gerekir.

İlk psikoterapi seansı nasıl geçer?

Psioterapi tedavisi insanlar uzman bir psikoterapist seçtikten sonra başlar. Psikoterapist ile belirlenen gün ve saatte ilk psikoterapi seansı yapılır. Psikoterapi tedavisinde ilk terapi seansı tanıma üzerinedir. Terapist psikoterapi almak isteyen insanı tanımak ve geçmişini öğrenmek için uğraşır.

Psiko terapi tedavisi için uzman psikoterapist geçmişteki zihinsel, ruhsal ve fiziksel sağlık durumunu iyi şekilde bilmelidir.  Psikoterapi tedavisi kapsamında uzman psikoterapist insanları daha iyi tanıyarak önerilerde bulunur. Psikoterapi seansları sayesinde insanlar zihinsel ve ruhsal problemlerini daha iyi anlayabilir.

Psikoterapist verdiği öneriler sayesinde insanlara çok faydalı ve yardımcı olabilir. İnsanları ihtiyacına göre tedavi ederek iyileşmelerine yardımcı olabilir. İnsanlar psikoterapi tedavisi ve seansları konusunda bazı konuları net şekilde anlamalıdır.

İnsanlar anlamak için seçtikleri uzman psikoterapist ile konuşmalıdır. İnsanların psikoterapi tedavisinde uzman terapistten seanslar sırasında öğrenecekleri şu şekilde sıralanabilir.

Uzman psikoterapist hangi yaklaşımı ve hangi terapi türünü seçer?

Hangi tür psikoterapi daha uygundur?

Psikoterapi seansları ile tedavi hedefleri nelerdir?

Terapi seansları ne kadar sürer?

Psikoterapi tedavisi kapsamında kaç terapi seansına ihtiyaç vardır?

Psikoterapi türleri nelerdir?

Psikoterapi türleri nelerdir öğrenmek faydalı olur. Uzman psikoterapistler insanların ruhsal ve zihinsel sorunlarına çözüm bulmak amacıyla farklı psikoterapi türlerinden faydalanır. Uzman terapistlerin faydalandığı birçok psikoterapi yaklaşımı bulunur.

Psikoterapistler, başvuran insanların ihtiyacına, özel durumlarına ve isteklerine göre bir veya birçok psikoterapi yaklaşımı türünden faydalanabilir. Uzman psikoterapist en iyi psikoterapi yaklaşımını veya psikoterapi türleri kombinasyonunu belirleyerek yardım etmeli.

En yaygın psikoterapi türleri nelerdir?

En yaygın psikoterapi türleri tedavileri genel olarak şu şekilde sıralanabilir. 

Sixtus V,

Psikodinamik psikoterapi tedavisi,

Oyun terapisi ile tedavi,

Bilişsel davranşçı terapi ile tedavi,

Aile terapisi ile tedavi,

Kişisel terapi ile tedavi,

Grup terapisi,

Kabul ve taahhüt tedavisi terapi ile tedavi,

Evlilik terapisi ve danışmanlığı ile tedavi,

Psikoeğitim ile tedavi,

Diyalektik davranış terapisi,

Sanat terapisi tedavisi,

Pozlama tedavisi.

Terapistler, insanların ihtiyaç, özel durum ve isteklerine uygun bir veya daha çok psikoterapi türünden faydalanabilir. Uzman psikoterapist en iyi psikoterapi yaklaşımını veya psikoterapi türleri kombinasyonunu belirleyerek yardımcı olmalıdır.

Psikoterapi nasıl geçer? Terapi sırasında neler olur?

Psikoterapi nasıl geçer, terapi sırasında neler olur çok merak edilir. Psikoterapi tedavisi uygulanırken her uzman farklı psikoterapi türü ve yaklaşımı seçebilir. Psikoterapi seansları genel olarak karşılıklı oturarak başlar. Psikoterapi uzmanı ve başvuran insanlar oturduktan sonra konuşmaya başlar.

Psikoterapist başvuran insanı rahatlatarak duygu ve düşünceleri hakkında konuşmasını ister. Bazen başvuran insan bir koltukta uzanarak konuşabilir. Terapist, başvuran insanları rahat ettirmeye ve tanımaya çalışır.

Tanıdıkça uygun psikoterapi türü ve yaklaşımını belirleyip tedavi için uğraşır. Psikoterapi seansları sırasında sık sık insanlar duygu boşalması yaşar. Çoğu tedavide duygu boşalmaları olur.

Uzmanlar başvuran insana yardım için hazır olmalıdır. Rahatlatmalıdır.

Terapide gizlilik var mı?

Terapide gizlilik var mı çok merak edilir. Psikoterapi tedavisi ve seansları sırasında konuşulan her şey gizli kalmalıdır. Psikoterapist özel konuşmaları başkasıyla paylaşamaz.

Yalnızca başkasına zarar verme gibi durumlarda diğer yetkililerle paylaşabilir. Bunun dışında terapist, hasta gizliliğine dikkat etmek zorundadır. 

Psikoterapi Tedavisi süresi

Psikoterapi tedavisi süresi ve terapi ne kadar sürer değişebilir. Çünkü her insanın ihtiyacı farklıdır. Her uzman zaman konusunda farklı karar verebilir. Ama genel olarak psikoterapi tedavi süresi birkaç hafta ve birkaç ay arasında değişir.

Zihinsel ve ruhsal problemler çok ciddi insanlar için psikoterapi tedavisi süresi yıllar sürebilir. Psikoterapi tedavi süresini etkileyen bazı önemli durumlar şu şekilde sıralanabilir. 

Ruhsal durum veya hastalık,

Zihinsel durum veya hastalık,

Aile ve çevrenin ne kadar destek verdiği,

Semptomlar (belirtiler),

Stres miktarı,

Problemin veya hastalığın günlük hayatı nasıl etkilediği,

Problemler ve şikayetlerin ne kadar süre devam ettiği,

İyileşme belirtilerinin ne kadar sürede gösterildiği,

Sorunun veya hastalığın günlük hayata ne ölçüde etki ettiği.

Psikoterapi ne işe yarar? Sonuçları nelerdir?

Psikoterapi ne işe yarar, sonuçları nelerdir merak edilir. Psiko terapi, insanlara zihinsel ve ruhsal sorunlarını iyileştirmek ve korumak amacıyla uygulanır. Psikoterapi, inanların zihin ve ruh sağlığını korumak ister.

Problemleri tedavi etmeyi amaçlar. Birçok zihin ve ruh sağlığı sorunu tedavisi için psikoterapi tedavisi ve seansları yararlı olabilir. Terapi tedavisi ve seansları yalnızca zihinsel veya ruhsal hastalık teşhisi olan insanlar için değildir.

Psikoterapi, hayatta karşılaşılan stres vs. gibi zihinsel, ruhsal durumlara yardımcı olmak konusunda da faydalı olabilir. Psikoterapi tedavisi ve seansları yardımcı olur ama kesin çözüm bulamayabilir.

Terapinin faydalı olabilmesi için bazı yollar vardır.

Psikoterapiden yararlanmak için bazı yollar genel olarak şu şekilde sıralanabilir.

İhtiyaca uygun bir psikoterapi uzmanı seçme,

Ne istediğini düşünme,

Sorun ne cevap verme,

Terapist yanında rahat olma,

Gerekirse psikoterapist değiştirme,

Psikoterapist ile çekinmeden konuşma,

Tedavi yöntemlerini anlama,

Tedavide önerilenlere uyma,

Dürüst olmak,

Zaman içinde sonuç alındığını bilmek.

Psikoterapi tedavi ve seansları insanlara yardım eder. Ama psikoterapi tedavisi yeterli olmayabilir. Terapi tedavisi ve seanslardan yarar elde etmek için dikkat etmek gerekir. Psikoterapi tedavisi yeterli değilse psikoterapist ile bu konu konuşulmalıdır.

İnsanlar psikoterapi tedavisi ve terapi seansları dışında başka bir tedaviye ihtiyaç duyabilir.

Referanslar ve Yardımcı Kaynaklar:

  • Haley, & Jay,. (2021). Strategies of Psychotheraphy.
  • Lévy-Valensi, E.. (1969). Psychoanalysis and Psychotheraphy. 10.1007/978-94-015-2745-3_5.
  • Omar, Mohd Nasir. (2017). Miskawayh on the Psychology of Ethics (Psychotheraphy).
  • Borghi, & Henry, John. (2021). An investigation of treatment attrition in psychotheraphy [microform]..

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here