Psikoloji nedir? Psikoloji dalları.

İÇİNDEKİLER:

Psikoloji ne demek, psikolojinin tanımı, konusu, psikolojik perspektifler ve yaklaşımlar nelerdir? Psikoloji hakkında detaylı bilgiler için okumaya devam edin. Psikoloji nedir tanımlamadan önce psikoloji psikoloji kelimesi kökeni nereden gelir öğrenmek faydalı olur. Psikoloji, yunanca kökenlidir.

Psikoloji kelimesi kökeni, yunanca Psyche ve Logos kelimelerinden gelir. Psyche ve Logos kelimesi yunanca kelimelerdir. Psyche ve Logos kelimelerinin anlamı farklılık gösterebilir.

Psyche kelimesi anlamları genel olarak şu şekilde sıralanır.

Nefes,

Zihin,

Ruh.

Logos kelimesi anlamları genel olarak şu şekilde sıralanır.

Bilgi,

Uyum, 

Evren yasası, 

Bilim ilkesi,

Düzen,

Evren düzeni.

Psikoloji nedir?

Psikoloji, insanların ve hayvanların davranışlarını inceleyen bilim dalı demektir. Psikoloji, insan ve havan davranışlarını incelerken bilimsel yöntemler kullanır. Psikoloji bilimsel yöntemler kullanarak insanların ve hayvanların davranışlarını bilime uygun olacak şekilde açıklar.

Psikoloji ruhu inceler mi?

Psikoloji, ruhu inceler şeklinde bilinir. Ama psikolojinin ruhu incelemediği söylenir. Psikoloji, insan ve hayvan ruhu değil davranışlarını inceler denir.

Psikoloji konusu nedir?

Psikoloji biliminin konusu insanlar ve hayvanlardır. Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarını konusu kabul eder. Psikoloji bilimi insan ve hayvan davranışlarını araştırmak ister.

Psikoloji davranışları nasıl inceler?

Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarını bilimsel yöntemler kulanarak inceler. Psikoloji bilimi sadece insanların davranışlarını incelemez. Psikoloji, hayvan davranışlarını da inceler. Psikoloji bilimi, insan ve hayvan davranışlarını bilimsel metotlarla incelemek ve açıklamak için çalışır.

Psikolojide incelemeler deney ve gözlem yaparak araştırarak yapılır. Psikoloji, organizma yani insanı ve hayvanı ölçülemek için araştırmalar yapan bir bilim dalıdır. 

Psikoloji neden hayvanları inceler?

Psikoloji hayvanları ve insanları inceler. Psikoloji bilimi insanlarla birlikte hayvanları bazı nedenlerden dolayı inceler. Hayvanlar ve insanlar sanılan kadar farklı değildir. İnsanlar ve hayvanlar birçok konuda benzerdir.

Psikoloji, insanlarla birlikte hayvanları genel olarak şu nedenlerden dolayı inceler.

Hayvan davranışları ve insan davranışları birbirine benzer.

Hayvanlar ve insanlar fizyoloji açısından benzer.

İnsanların refleksleri hayvanların reflekslerine benzer.

Psikolojide hayvan deneyleri var mı?

Psikolojide hayvan deneyleri var mı yok mu çok merak edilir. Psikoloji hayvan deneyleri için çok tepki çeker. Çünkü psikolojide hayvan deneyleri vardır. Psikoloji araştırmaları için hayvanlar sık sık kullanılır. Bu yüzden psikoloji bilimine sık sık tepki gösterilir. Hayvanların deneyler için kullanılması hayvan haklarına saygısızlık şeklinde yorumlanır.

Hayvanlara insanlar için acı çektirmeye kimsenin hakkı yoktur denir. Ama bazı insanlar insan yaşamı daha değerli olduğu için hayvanlarda deneyler yapılmalıdır der. İnsanlara zarar vermemek hayvanlara zarar vermemekten daha önemlidir denir. Psikoloji bilimi bazı testler insanlar üzerinde yapılamadığı için hayvanları kullanır.

Psikoloji araştırmalarında hayvanlar sık sık kullanılır.

Psikoloji ve Davranış

Psikoloji ve davranış bağlantılıdır. Psikoloji biliminin konusu davranışlardır. Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır.

Davranış nedir?

Bir organizmanın (insan veya hayvan) iç veya dış uyaranlara karşı gözlem, ölçü ve inceleme ile görülen tepki şeklinde tanımlanabilir. 

Davranış nedir için birçok tanım bulunur. Davranış anlamı ve tanımları genel olarak şu şekilde sıralanabilir. 

Davranış, psikolojik manada canlıların dış dünyaya karşı gösterdikleri her bilişsel, duyuşsal ve psikomotor tepkinin genel adıdır. Söz konu bilişsel, duyuşsal, psikomotor boyutlar birbiriyle etkileşim halinde olur. Bu yüzden davranış ortaya çıkar. Cansızlar için davranış söz konusu olmaz. (vikipedi)

Davranma işi, tutum, davranım, muamele ve hareket. (isim, TDK)

Dıştan gözlemlenebilen tepkilerin toplamı. (isim, felsefe, TDK)

Organizmanın uyaranlar karşısında tepkilerin bütünü. (isim, ruh bilimi, TDK)

Psikoloji davranış türleri nelerdir?

Psikoloji, birçok davranış türü ile ilgilenir. Psikolojinin ilgilendiği davranışlar insan ve hayvan davranışlarıdır. Psikoloji davranış türleri genel olarak şu şekilde sıralanabilir.

Psikofizyolojik tepki davranışları,

Fiziksel davranışlar,

Psikkolojik davranışlar.

Psikoloji davranış türleri genel olarak şu şekilde açıklanabilir.

Psikofizyolojik tepki davranışları nedir?

Psikofizylojik tepki davranışları, psikolojik ve fizyolojik süreçler içeren davranışlar demektir. Psikofizyolojik davranışlarda duygusal davranışlar ve zihinsel süreçler bağlantılıdır.

Psikofizyolojik tepkiler bilişsel ve duygusal süreçlerin beyinde gerçekleşmesiyle meydana gelir. Mesela bir insan korktuğu zaman gözbebekleri büyüdüğünde psikofizyolojik tepki davranışı gerçekleşir.

Psikofizyolojik tepki davranışları, psikoloji davranış türleri içinde bulunur.

Fiziksel davranışlar nedir?

Fiziksel davranışlar, dışarıdan kolayca gözlenen davranış türleri demektir Mesela yüzmek ve bir şeyler içmek fiziksel davranışlardır. Fiziksel davranışlar psikoloji davranış türleri içinde yer alır.

Psikolojik davranışlar nedir?

Psikolojik davranışlar, içeriden gözenebilen davranışlar demektir. Psikolojik davranışlar, dışarıdan tam gözlenemez. Çünkü duygusal ve zihinsel olarak meydana gelir. Mesela kaygı, endişe, sevinç, korku, aşk psikolojik davranışlar içindedir. Psikolojik davranışlar, psikoloji davranış türleri içinde bulunur.

Davranış özellikleri nelerdir?

Davranış özellikleri nelerdir öğrenmek için okumaya devam edin. Davranış özellikleri farklı farklı olabilir. Farklı davranış özellikleri bulunur. Davranışların genel bazı özellikleri bulunur.

Davranış özellikleri genel olarak şu şekilde sıralanabilir.

Davranışlar insandan insana değişir.

Davranışlar sık sık yaşanır.

Davranışların birçok nedeni vardır.

Davranışlar için genel bazı özellikleri vardır denebilir. Davranış özellikleri ve açıklamaları genel olarak şu şekilde sıralanabilir.

Davranışlar insandan insana değişir. Davranışlar insandan insana değişen şekilde olur.

Davranışlar özneldir.

Başka bir insan aynı uyarana aynı tepki verebilr. Başka bir insan aynı uyarana farklı tepki verebilir. Kişiden kişiye değişir. 

Davranışların insandan insana sık sık değişmesi, davranış özellikleri arasında bulunur.

Davranışlar sık sık yaşanır.

Davranışlar sık sık olacak şekilde yaşanır. Bir davranış sürekli olacak şekilde yaşanır. Davranışlar zaman içerisinde gerçekleşir. Sık sık meydana gelir. Davranışların sık sık yaşanması, davranış özellikleri arasındadır.

Davranışların birçok nedeni vardır.

Davranışlar birçok nedenden dolayı meydana gelir. Bir davranış bir tek nedenden dolayı meydana gelmez. Birçok neden vardır. Davranışlar için birçok nedenden meydana geldiğinden karmaşık denir.

Davranışların birçok nedeni olması, davranış özellikleri arasında bulunur.

Davranışları etkileyen faktörler nelerdir?

Davranışları etkileyen faktörler nelerdir öğrenmek için okumaya devam edin. Davranışları etkileyen birçok faktörler bulunur. Davranışları etkileyen faktörler davranışları farklı şekilde etkileyebilir.

Davranışları etkileyen faktörler genel olarak şu şekilde sıralanabilir.

Deneyimler,

Psikolojik faktörler,

Çevresel faktörler,

Organik faktörler,

Tavırlar.

Davranışları etkileyen faktörler için farklı açıklamalar bulunur. Davranışları etkileyen faktörler nedir, anlamları ve tanımı çok merak edilir. Davranışları etkileyen faktörlerin açıklamaları genel olarak şu şekildedir.

Deneyimler nedir?

Deneyimler, insanlar için geçmişte yaşanılanlar demektir. Kısaca geçmiş yaşantılar denir. Tecrübeler demektir. Deneyimler, davranışları etkileyen faktörler arasındadır.

Mesela çocukken boğulan bir insan ile çok iyi yüzen bir insanın su için davranışları çok farklıdır.

Psikolojik faktörler nedir?

Psikolojik faktörler, insanların mutluluğu, korkuları, kaygıları, endişeleri, sevinçleri demektir. Psikolojik faktörler, insanların duyguları ve kişiliği demektir. Her insanın psikolojisi birbirinden farklıdır. Çünkü her insan birbirinden farklıdır.

Mesela bir insan bir olaydan mutlu olabilir. Başka bir insan bu olaya üzülebilir. Psikolojik faktörler, davranışları etkileyen faktörler içinde bulunur.

Çevresel faktörler nedir?

Çevresel faktörler, insanların çevresi demektir. İnsanların sosyal ve fiziksel çevresi vardır. İnsanların sosyal ve fiziksel çevresindeki faktörler, çevresel faktörlerdir. Çevresel faktörler, davranışları etkileyen faktörler arasındadır.

Mesela köyde yaşayan insanlar ve şehirde yaşayan insanlar farklı çevresel faktörler nedeniyle farklı davranabilir.

Organik faktörler nedir?

Organik faktörler, genlerle taşınan özelliklerdir. Kalıtsal şekilde taşınan özellikler organik faktörler demektir. Organik faktörler, kalıtsal özellikler, organik yapılar sayesinde taşınır. Her çocuğu anne ve babasından geçer.

Mesela cinsiyet ve hormonlar organik faktörler içindedir. Bir olaya farklı hormon düzeyine sahip insanlar farklı tepki verebilir. Organik faktörler, davranışları etkileyen faktörler içinde bulunur.

Tavırlar nedir?

Tavırlar, beklenti ve tutumlar demektir. İnsanların tavırları önemlidir. İnsanların beklentileri ve tutumları davranışları etkiler. Sevgilisi olan bir insanla olmayan bir insan sevgililer gününde farklı şeyler yapar. Tavırlar, davranışları farklı şekilde etkiler. Tavırlar, davranışları etkileyen faktörler arasında bulunur.

Referanslar ve Yardımcı Kaynaklar:

  • Peña-Guzmán, David. (2016). What is Psychology?. Foucault Studies. 200-213. 10.22439/fs.v0i0.5019.
  • Colman, Andrew. (1999). What is psychology?.
  • Fox, M. (1981). Experimental psychology, animal rights, welfare, and ethics. Psychopharmacology bulletin. 17. 80-4.
  • indicated, No. (2003). Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior Processes: Editors.. Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior Processes. 29. C2-C2. 10.1037//0097-7403.29.1.C2.
  • Bentley, Madison. (2012). The Psychological Organism. The Pedagogical Seminary and Journal of Genetic Psychology. 33. 314-321. 10.1080/08856559.1926.10532361.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here