Cinsel istismarla mücadele kapsamında her geçen gün yeni çalışmalar başlatılıyor. Büyük bir sorun olan cinsel istismarın farklı türleri var. Cinsel istismar çocuklar veya yetişkinler arasında olabiliyor. İstismarla mücadele kapsamında topluma ve ailelere büyük görevler düşüyor. Uzmanlar, cinsel istismarla toplumun ve ailenin mücadele etmesi gerektiğini belirtiyor.

İÇİNDEKİLER:

Günümüzün en büyük sorunlarından biri çocuklara uygulanan cinsel istismar. Uzmanlar, cinsel istismar hakkında ailelerin bilgilenmesi gerektiğini belirtiyor. Cinsel istismara karşı ailelerin ve çocukların bilinçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Özellikle ailelerin çocuklarını cinsel istismar hakkında bilgilendirmesi çok önemli.

Uzmanlar, ailelerin çocuklarına 2 yaşından başlayarak özel bölgelerini anlatmasını ve tanımasını tavsiye ediyor. Uzmanlar, cinsel istismara maruz kalmış kişilerin suçluluk duyduğunu, utandığını ve korktuğunu söylüyor.

Cinsel istismara maruz kalan kişi korku, utanç ve suçluluk duyguları nedeniyle cinsel istismarı sakladığı için istismara maruz kalmaya devam ettiğini belirtiyor. Uzmanlar, ailelerin çocuklarının hayatlarına dikkat ederek çocuklarına gereken zamanı ayırmaları gerektiğini belirtiyor.

Ailelerin çocuklarıyla ilgilenmesi ve özellikle ergenlik zamanlarında çocukların karşılaştığı zorbalıklara dikkat edilmesi gerekiyor. Çocuklar özellikle ergenlik zamanlarında cinsel zorbalıklara maruz kalabiliyor.

Günümüzde internetin çok hızlı yaygınlaşması nedeniyle çocuklar siber zorbalık olarak da bilinen sanal zorbalıklara maruz kalabiliyor. 

Cinsel istismar ile mücadele için etkinlikler ve kampanyalar düzenleniyor. 4 Mart 2009 günü; 4 Mart, Dünya Cinsel İstismar ile Mücadele Günü olarak belirlendi. 

4 Mart Dünya Cinsel İstismar ile Mücadele Günü sayesinde cinsel istismar konularında toplum ve kurumlarda farkındalık oluşturmak hedefleniyor. 

Cinsel istismar diğer istismar türleri gibi bir insana ruhsal, bedensel gibi konularda zarar verebiliyor.

İstismar türleri, özellikle cinsel istismar, insana çeşitli zararlar verirken özellikle çocuklar üzerinde çok daha olumsuz etkiler gözlemlenebiliyor.

Cinsel istismar ve tüm istismar türleri ruhsal sağlık ve bedensel sağlık başta olmak üzere farklı olumsuz sonuçlar doğuruyor. 

TRAVMAYA NEDEN OLUYOR İÇİN VERİLEN TEPKİ FARKLI OLABİLİYOR

Travma, bir hekimlik terimi olarak, dıştan mekanik bir etki sonucu oluşan ve bir organın ya da bir dokunun yapısını ya da biçimini bozan yerel yara şeklinde tanımlanıyor. Travma, bir ruh bilimi terimi olarak, canlı üzerinde beden ve ruh açısından önemli ve etkili yaralanma belirtileri bırakan yaşantı şeklinde tanımlanıyor.

Bir insanın ruhsal ve bedensel kapasitesi açısından kaldırması zor deneyimleri travma manasına geliyor. Travma, yukarıda verdiğimiz tanımları üzere anlaşılacağı gibi travma her insan için farklı olaylar olabiliyor.

Bir olayı deneyimleyen bir insan için travma niteliği taşırken aynı olay diğer bir insan için travma niteliği taşımayabiliyor. Bir olayın travma niteliği taşımasın insanlar arasında farklılık gösterse de toplumun genelinde ortak travmatik etkileri olan olaylar mevcut. Bu yüzden toplumun geneli için  travma niteliği taşıyan ortak olaylar mevcut.

Cinsel istismar, istismar, olayları da toplum için ortak travma olayları arasında yer alıyor. Travmatik etkileri olan olaylara karşı insanların tepkisi farklı seviyelerde olabiliyor. Travma olaylar karşısında bazı insanlar daha ağır tepkiler verebilir veya daha güçlü bir tutum sergileyebilir.

Travmatik olaylar karşısında bir insan güçlü bir tutum sergileyemeyebilir, bu çok yaygın bir durumdur. Travma olayları, bir insan için güçlü bir tutum sergilese veya güçlü bir tutum sergilemesi zor olsa da travmatik sonuçlar doğurabilir. İstismar, cinsel istismar, durumlarında bir insan maruz kaldığı istismar nedeniyle olumsuz ruhsal ve bedensel sonuçlarla karşılaşabilir.

Travma karşısında bir insan genel olarak daha çok ruhsal zarar görür. Cinsel istismar durumlarında insan bir şok yaşayabilir, donup kalabilir. Cinsel istismar travması nedeniyle donup kalan ve kaçamayan kişi hafızasında kopabilir.

Cinsel istismar travmaları karşısında en yaygın etkilerden biri insanın bedeninden ayrı ve kopuk hisler hissetmesidir.

Travma olaylarının, istismar, cinsel istismar travmalarının bu sonuçlarını yaşayan insanlar olayları hiç anlatmamayı seçebilir.

Travmatik olayları bu şekilde yaşayan insanlar olayları bir arkadaşı veya başka bir insan yaşamış gibi de anlatabilir.

Duygusal ve Hassas insanlar travma olaylarından daha fazla etkileniyor

Hassas, duyarlı ve duygusal insanlar travma olaylarına karşı daha olumsuz etkilenebiliyor. Bir insan travmatik olaylara karşı kendisini savunamadığı zaman bedensel ve ruhsal açıdan olumsuz etkilenebliyor. Travma olayları sonucunda bedensel sağlık olumsuz etkilebilirken özellikle ruh sağlığı çok daha olumsuz etkilenebiliyor.

Duyarlı ve hassas insanlar travma yaşadıklarında çok daha olumsuz etkilenebiliyor. Çocuklar cinsel istismar gibi istismar olayları yaşadığında bu yüzden çok daha olumsuz etkileniyor.

İstismarın farklı türleri bulunuyor ve çocuklar için en olumsuz istismar türlerinden biri cinsel istismar oluyor.

Çocuklar hassas, duyarlı ve özellikle duygusal oldukları bu erken yaşlarda cinsel zorbalıklarla ve cinsel istismarlarla karşılaştıklarında özellikle ruhsal bir çöküntü yaşıyorlar.

Cinsel istismar olayları çocuklar daha cinsellik ve cinsellik ile ilgili durumları anlamlandıramadığı, çok erken cinsel yarılma yaşadıkları için şu gibi sorunlara neden olabiliyor.

İstismar özellikle cinsel istismar nedeniyle,

Çocukların psikolojisini bozuyor. 

Çocukların beden sağlığının bozulmasına neden oluyor.

Çocuk ruh sağlığı açısından derin yaralar alıyor.

Cinsel İstismar nedeniyle çocuklar suçluluk ve utanç duyuyor

Cinsel istismar gibi istismar olayları tecrübe eden insanlarda genel olarak suçluluk ve utanç duygusu yoğun yaşanıyor. İstismar, cinsel istismar, olayları tecrübe eden çocuklar da diğer insanlar gibi genellikle kendi suçları nedeniyle istismar, cinsel istismar, yaşadıklarını düşünüyor.

Bu nedenle çocuklar çok büyük bir suçluluk ve utanç duygusu tecrübe ediyor. İstismar özellikler cinsel istismar olayları tecrübe eden çocukların genel olarak yaşadıkları şu şekildedir.

İstismarın özellikle cinsel istismarın sonucunda,

Çocuklar güven duygusunu kaybeder.

Çocuklar depresif hale gelir.

Sürekli öfkeli olurlar.

Suçluluk duyarlar.

Çocuklar kendi suçları gibi düşünür ve utanırlar.

İnsanlardan uzak kalmak isterler.

Çocuklar sürekli tedirgin olurlar.

Hatırlatmak isteriz 0-18 yaş arasındaki insanlar çocuk kabul edilir. Çocuklar maruz kaldıkları istismar, cinsel istismar, olayını kimseyle paylaşmak istemeyebilir. Çocuklar istismarı kimseyle paylaşmazlarsa daha olumsuz sonuçlar yaşayabilir.

Alkol ve madde kullanımı bunlara bir örnektir. Çaresizlik, suçluluk ve utanç duygusu çocukları intihar etme sonucuna kadar götürebilir. 

Aileler Çocuklarına dikkat etmeli ve uzman desteği almalı

İstismar türleri, özellikle cinsel istismar, sonrasında çocuk çaresiz, suçlu hissedebilir. Bu yüzden yaşadıklarını içine atmak ister. Aileler çocuklarına ve davranışlarındaki değişikliklere çok dikkat etmelidir.

Cinsel istismar gibi istismar türlerinden birini tecrübe eden çocuk utanç nedeniyle sussa bile davranışları mutlaka değişir. Aile dikkatli şekilde çocuğunu incelemeli ve çocuğuyla konuşmalı, gerekirse bir uzmandan yardım almalıdır. Cinsel istismar gibi istismar türleri çocuklar için ağır sonuçlar doğurur. Bu yüzden uzmanlar çocuğu sıkmadan özenle incelemeye uğraşır.

Çocuk istismar, cinsel istismar, olası tecrübe ettiyse mutlaka emniyete başvurmak gerekir. Cinsel istismar şüphesi bile emniyete başvurmak için yeterlidir.

Emniyet teşkilatı bünyesinde Çocuk İzlem merkezleri bulunur. Çocuk İzlem merkezleri içinde uzman kişiler çocuğu dinler ve istismar öyküsünü çıkarmaya çalışır. Cinsel istismar nedeniyle veya cinsel istismar şüphesi nedeniyle Çocuk İzlem merkezinde çocuk uzman tarafından dinlenir ve hukuki işlemler gerektiği şekilde yapılır.

Cinsel istismar gibi istismar türlerinden birini tecrübe eden çocuk için aile, psikolog ve psikiyatrist gibi uzmanlarla birlikte çalışmalı ve çocuğa destek olmalıdır.

Cinsel İstismar Çocuğun Beynini de etkiliyor

Cinsel istismar gibi istismar türleri tecrübe eden insanlar için birçok araştırma yapılıyor. İstismar, cinsel istismar, tecrübe eden insanlar içinde çocuklar çok araştırılıyor. Cinsel istismar gibi istismar olayları tecrübe eden çocukların istismar olayı veya istismar olayları sonucunda nasıl etkilendiği inceleniyor.

Cinsel istismarın çocuk üzerindeki etkileri nelerdir? Sorusuna araştırmalarda farklı cevaplar veriliyor. Bazı araştırmalar çocuğun cinsel istismar travması nedeniyle beyin gelişiminin olumsuz etkilendiğini söylüyor.

İstismar, cinsel istismar, gibi travmatik olaylar yaşayan çocuklar şu tepkileri gösterebiliyor.

Cinsel istismar travması sonucunda,

Çocuklar yıllar boyunca istismardan etkileniyor.

Cinselliği bilmediği için yaşadığı olayı anlamlandıramıyor.

Utanç ve suçluluk duyuyor.

Cinsel istismar, çocuğun tecrübe ettiği yaşa göre farklı sonuçlara neden olabiliyor. Küçük yaşta çocuk yaşadığı olayı anlamlandıramadığı için ilerleyen yaşlarda cinsellik nedir öğrendiğinde geçmişte yaşadığı olayın istismar olduğunu anlayabiliyor.

Cinsel istismar olayları sonucunda genel olarak tecrübe eden insan ergenlik ve yetişkinlik zamanları boyunca duygusal ve davranışsal konularda birçok sorun yaşayabliyor.

Cinsel istismar gibi istismar, travmatik olaylar yaşayan bir çocuk insanlara güven sorunu olduğu için iletişim kuramayabilir. Cinsel istismar gibi istismar olayları sonucunda hayatı ve ahlak, umut, sevgi gibi konuları anlamlandıramayabilir.

Ergenlik Zamanlarına Cinsel Zorbalık tehdidine dikkat edilmeli

Ergenlik zamanları cinsel istismarın sık görülebildiği zamanlardır. Ergenler, ergenlik zamanlarında cinsel istismarı farklı şekilde tecrübe edebilirler. Ergenlik zamanlarında ergenlerin cinsel zorbalığı, cinsel istismarı şu şekilde tecrübe ettiği görülebilir.

Ergen çocuk bir cinsel duruma kendi rızası olmadığı halde ikna edilmeye çalışılır.

Ergen çocuk cinsel olarak faydalanmak amacıyla başka bir insan tarafından manipüle edilir.

Ergen çocuk fotoğraflarla veya videolarla şantaj yapılarak cinsel durumlara zorlanır.

Siber zorbalık veya sanal zorbalık, ergenlik zamanlarında internetin yaygınlaşmasıyla çocuklar için büyük bir sorundur.

Ergen çocuklar ergenlik zamanlarında cinsel durumları ve farklı şeyleri deneyebilir. Daha çok bilgileri olmadığı için ergen çocuklar cinsel durumlarda faydalanılmaya çok açık olurlar. Bu yüzden anneler ve babalar çok dikkatli olmalıdır.

Aileler çocuklarına güven vermeli, ergen çocuklar anneleri ve babalarıyla rahat şekilde konuşabilmelidir. Aileler ergen çocuklarına güven vermede ve açık davranmakta sorun yaşarsa ergenler korkabilir ve çekinebilir.

Ergenler anneleri ve babalarından orkar veya çekinirlerse tecrübe ettikleri şeyleri paylamayabilir. Bu durum cinsel faydalanma, cinsel zorbalık, sanal zorbalık veya siber zorbalık ve cinsel istismar gibi istismar durumların saklanmasına ve daha büyük sorunlara neden olabilir.

Cinsel zorbalık, siber veya sanal zorbalık ve cinsel istismar gibi istismar konularında ailelerle birlikte öğretmenler de çok dikkatli olmak zorundadır.

Çocuklara 2 yaşında başlayarak özel bölgeler anlatılmalı

Cinsel istismar gibi istismar durumlarını önlemek amacıyla en önemli görev çocukların bilgilendirilmesi olabilir. Aileler açık olmalıdır. Anneler ve babalar çocuklarına bilmediği birçok şeyi öğrettiği gibi bu konularda da yaşına uygun şekilde bilgi vermelidir. Anne ve babalar çocuklarını 

Cinsel istismarla mücadelede çocukların bilgilendirilmesi konusunda ailelere önemli görevler  yaşından başlayarak özel bölgeler nelerdir ve özel bölgelere dokunulmaması gerektiğini öğretmelidir.

Aileler çocuklarına başkalarının özel bölgesine bakmaması ve dokunmaması gerektiğini ve bu durumda karşı koyma yollarını öğretmelidir. Anneler ve babalar çocuklarını bu şekilde bilgilendirirken sıkmamaya ve tedirgin etmemeye dikkat etmelidir.

Aileler çocuğa bu bilgiler ve mahremiyet bilgilerini sakin şekilde öğretmelidir. Aileler en çok öğrettiklerine uygun şekilde davranmaya dikkat etmek zorundadır. Çocuklar anneleri, babaları ve kardeşlerinde gördüklerini taklit etmek isterler. Bu yüzden her anne ve baba çocukları için iyi birer rol model olmak zorundadır.

Referanslar ve Yardımcı Kaynaklar:

  • Tolliday, Dale. (2020). Child sexual abuse. 10.4324/9781003121305-5.
  • Mahmoudi, Ebrahim & Mirzakhani-Araghi, Navid. (2019). Sexual Abuse in Children.
  • Sanchez, Rosario & Faugno, Diana & Patton, Susan & McPeters, Steadman & Finkel, Martin & Ricci, Lawrence & Wientzen, Joyce & Speck, Patricia. (2017). Sexual Abuse.
  • Radmanović, Marija. (2020). Mental Disorders in Sexually Abused Children. Psychiatria Danubina. 32. 349-352.
  • D’Cruz, Heather. (2005). Accounts of Innocence: Sexual Abuse, Trauma, and the Self by Joseph E. Davis:Accounts of Innocence: Sexual Abuse, Trauma, and the Self. American Journal of Sociology – AMER J SOCIOL. 111. 916-917. 10.1086/500760.
  • Taylor, S.. (2020). Exploring the impact of childhood sexual abuse trauma in the context of the occupation of work. 10.4324/9780429266256-11.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here